logo

Naslovna

Virtualni telefonski broj

Online trgovina

Cjenik

Načini plaćanja

 

 

 

VoIP informacije

Pojam VoIP (Voice over internet protocol – prijenos glasa preko internet protokola) označava tehnologiju kojom se mogu voditi  telefonski razgovori preko interneta. Ovisno o tome kako i gdje se održava telefoniranje, govori se o IP telefoniranju, internet telefoniranju, LAN telefoniranju a ponekad i DSL telefoniranju. Kod svih ovih pojmova radi se o istoj Voice over IP tehnici.

Jednostavno VoIP povezivanje

Jednostavno VoIP povezivanje

Najjednostavnija varijanta jednog VoIP povezivanja između dva sudionika je kada su obadva sudionika povezana na internet i direktno komuniciraju preko interneta. Gornja slika prikazuje na lijevoj strani PC sa VoIP software-om i direktnim internet pristupom. Sudionik na desnoj strani upotrebljava VoIP telefon, koji je preko rutera povezan sa internetom.

Ideja o VoIP-u postoji više od dva desetljeća. Za širu upotrebu nedostajala je do sada povoljna i brza internet veza, prikladni krajnji uređaji i jedinstveni komunikacijski standardi.

U međuvremenu je internet flatrate široko rasprostranjen. Flatrate omogućava neograničeno korištenje interneta za jednu fiksnu cijenu i korisnik je uvijek online. To znači, da se korisnika može nazvati u bilo kojem trenutku.

Najvažnije svojstvo interneta je neograničenost i dostupnost širom svijeta. Razdaljine ne igraju nikakvu ulogu. Internet veza na drugi kraj svijeta košta koliko i veza u susjedstvo. Enormne mogućnosti uštede sa VoIP-om postaju vidljive ako ih usporedimo sa cijenama konvencionalnim međunarodnih razgovora.

Jedinstveni telefonski broj

Posebno svojstvo VoIP-telefonskog priključka je da se dodijeljeni telefonski broj uvijek  automatski preusmjerava tamo gdje se VoIP telefon nalazi. Ako je npr. telefon kod kuće priključen na internet, Vi ste tamo dostupni pod Vašim pozivnim brojem. Preko dana Vi ste dostupni pod istim pozivnim telefonskim brojem u Vašem uredu. Također, ako putujete u inozemstvo, ostajete besplatno dostupni pod vašim pozivnim brojem svugdje gdje postoji internet priključak (hoteli, zračne luke itd.). Za odlazne pozive vrijede uvijek iste povoljne tarife kao da razgovarate od doma (u ovom slučaju mogu nastati još troškovi interent veze).

 

Ako imate vezu na mobilni internet, takođe možete koristiti prednosti VoIP-a i sa vašeg mobitela. Jednostavno instalirajte besplatan VoIP program na Vaš mobitel i prilikom poziva birate da li želite koristiti VoIP, Skype, GSM ili neki od drugih dostupnih servisa za željeni poziv.

VoIP povezivanje

Sa jednim fiksnim telefonskim brojem dostupni ste svudje gdje postoji pristup internetu i to po cijeni poziva prema nacionalnoj fiksnoj mreži

Kako radi

Isto kao kod klasičnog telefoniranja govor se snima kao analogni signal uz pomoć mikrofona i slušalice. Preko analogno/digitalnog pretvornika (kodera) signal se pretvara u digitalni format i kodira se u odgovarajući audio format. Ovdje imamo na raspolaganju različite kodeke, koji govor različito komprimiraju i stoga daju različitu kvalitetu.

Princip internet telefoniranja

Funkcionalni princip internet telefonije

Poslije komprimiranja podaci se dijele u malene pakete, prije nego se pošalju u mrežu. U mreži postoje čvorišta, tzv. ruteri, koji ove IP-pakete prate do cilja, djelomično preko različitih puteva.

Kod prijemnika se ovi paketi najprije snimaju u međuspremnik, prije nego što se očitaju, prođu kroz digitalno/analogni pretvornik i u slušalici pretvore u ljudski govor.

 

O nama

Kontakt

Pravne napomene