logo

Naslovna

Virtualni telefonski broj

Online trgovina

Cjenik

Načini plaćanja

 

 

 

Telefonski (ATA) adapter

Telefonski adapter ili ATA adapter (analogni telefonski adapter) omogućava korištenje VoIP-a sa klasičnim analognim telefonom. Telefon se može koristiti i kad  računalo nije uključeno. ATA adapter mijenja analogni telefonski signal u VoIP i koristeći Ethernet vezu proslijeđuje poziv prema VoIP provideru odnosno prema VoIP PBX-u.

 

Konfiguracija adaptera se vrši preko Web preglednika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera..) na računalu ili preko tipki na analognom  telefonu priključŤenom na ATA adapter.
 

Postoje dvije vrste VoIP (ATA) adaptera: 

 

- ATA adapteri sa jednim  ili dva FXS porta za priključŤivanje analognog  telefona ili faxa. Mogu imati jedan ili dva RJ-45 porta (WAN port za priključak adaptera na DSL ili kabelski modem i LAN port za priključak računala ili ethernet switsch-a na analogni adapter). Ovi ATA adapteri su vezani za VoIP broj i stoga telefoni priključeni na adapter nisu dostupni (ne može ih se nazvati) iz javne telefonske mreže. Telefon priključan na ATA adapter može biti dostupan iz javne govorne mreže preko  DID broja

 

- ATA adapteri sa jednim FXS portom za priključivanje  analognog telefona i jednim FXO ili PSTN portom za priključivanje na javnu  telefonsku mrežu. Ovi ATA adapteri se mogu koristiti ili za VoIP  razgovore ili za klasične telefonske razgovore.

 

Telefoni priključeni na ATA adapter sa FXO/FXS portom su dostupni iz javne govorne mreže preko FXO priključka. Također se ovaj adapter može povezati sa DID brojem, tako da telefon priključan na ovaj adapter može imati dva broja (lokalni broj i bilo koji DID broj - hrvatski ili međunarodni)

Spajanje analognog telefona na ATA adapter

Povezivanje ATA adaptera

Na donjoj slici su prikazani priključci za FXO/FXS analogni telefonski adapter kao ispajanje pojedinih priključaka sa teelfonskom opremom

ATA adapter ports

Spajanje FXO/FXS telefonskog adaptera

Ukoliko telefonski adapter ima samo jedan etherent port (RJ45 port), ovaj port se koristi za povezivanje telefonskog adaptera na ADSL modem ili switch.

 

O nama

Kontakt

Pravne napomene