Telefon

standardni analogni telefon

 

Mobitel

mobitel

 

Računalo

pc mikrofon

 

 

Rivoip uslugu sa računalom možete koristiti na slijedeće načine:

 - sa širokopojasnim  internetom

 - koristeći program (softphone) instaliran na računalo  - Opširnije

 - sa Dial Up internetom

 - koristeći Web Callback uslugu - Opširnije